Zselickisfalud
Isten hozta!

Jeles Napok


Aktuális jeles nap:


 Jeles napok 


Hírek

Hírek

Kattintson a hír címére!


Kérem a híreket!

Sporoljon velünk

Ötletek, amelyekkel nem kevés pénzt, energiát takaríthat meg. Kattintson a gombra!Kérek egy ötletet!

Jó napom  van!Kérek egy viccet!


Új viccért kattintson a gombra!

Oktatás - nevelés


Zselickisfaludon önállóan nem működik oktatási intézmény. A körzeti általános iskola Szennában található, mely a Fekete László Általános Iskola és Óvoda nevet viseli, fenntartója 2013. január 1-jétől a Magyar Állam. A tanulók Kaposvárról, Kaposszerdahely, Patca, Szenna, Szilvásszentmárton és Zselickisfalud községekről járnak az iskolába.

Az iskola 1-8. évfolyamon általánosan képző intézmény, az alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben működik. Szaktanári ellátottsága 100 százalékos, mely biztosítja a kitűnő szakmai színvonalat. A tanulólétszám 140-150 fő között változik, így a kis létszámú osztályokban több figyelem jut a gyermekekre, több lehetőség adódik az egyéni fejlesztésre. A gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatását fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus segíti. Ezen kívül az oktatásban még logopédus, gyógytestnevelő és pszichológus is segédkezik.

Az oktatás-nevelés színvonalának emelésére a gyerekek tanórán kívüli tehetséggondozását pályázati támogatásból valósítják meg. TÁMOP finanszírozással nyílt lehetőség a kompetencia alapú oktatás bevezetésére és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásra irányuló tartalmi fejlesztések véghezvitelére.

Nagy hangsúly helyeződik a művészetoktatáson túl a tehetséggondozásra a tanórákon és a szakkörökön egyaránt. Működik tanulmányi versenyekre felkészítő szakkör, alkotó szakkör, természetkutató szakkör, sportszakkör, valamint művészetterápiás foglalkozás. Az intézmény házi versenyeket szervez versmondó, szépíró, helyesen beszélő diákjainak. Az iskola bemutató estjén a versmondó versenyek helyezettjei, valamint a színjátszó szakör mutatják be produkcióikat. A tanulókat nem csak házi, hanem térségi, regionális és országos versenyekre is felkészítik a lelkes pedagógusok, legyen az tanulmányi, művészeti vagy egyéb tudományos, szabadidős, sport verseny. Az általános iskola nagy szerepet vállal főleg Szenna, de a környező falvak kulturális tevékenységében, életében. Jó együttműködés alakult ki az évek során az intézmény és a civil szervezetek között, valamint nagy támogatásra számíthat az iskola a gyermekek szülői közösségétől is.

A nevelőtestület nemcsak tanítási időben, hanem szünetben is igyekszik színes programokat szervezni a diákoknak, ilyen a fonyódligeti gyermektábori nyaralás, a Református Egyház által szervezett balatonfenyves-alsói református tábor, vagy a helyi Riska tábor, melyet a Katolikus Egyház rendez. Hon-és népismereti tábor is várja a gyermekeket, Zselickisfaludon.

1996 óta szoros testvérkapcsolat alakult ki az erdélyi felsőboldogfalvi iskolával, így minden évben a tanulóknak cserenyaralásra van lehetősége. Külön épületben található, de az iskolához tartozik a Százszorszép Óvoda. Az 50 gyermek két csoportra oszlik az intézményben. Kettő fő dada és négy fő óvónő vigyáz rájuk is tanítgatják őket.

Az iskoláért, az iskolában két alapítvány is dolgozik. A Szennai „Zöldek” Közhasznú Alapítvány 1996-ban (hivatalos bejegyzés: 2006-tól) alakult, fő célja az ifjúság számára turisztikai, sport, kulturális és közművelődési programok szervezése. A szervezet alapfeladatnak érzi a környezettudatos magatartásra nevelést és a képességfejlesztést. A tagok főként az iskola tanulói. A Szennai Iskoláért Alapítvány 1991-ben jött létre, azzal a szándékkal, hogy támogassa a tehetséget, felkarolja őket, valamint elismerje, díjazza az oktató-nevelő munka területén nyújtott kiemelkedő eredményeket.

Fontos megemlíteni a Zselic Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, mely nem az általános iskola része, de kiegészíti azt. Így nagyon fontos szerep jut a művészetoktatásra és a hagyományőrzésre.


Iskola elérhetőségei: 
Székhely: 7477 Szenna Árpád u. 1. 

Igazgató: Vörös Ottó Gábor
Tagintézmény igazgató: Bendi Tiborné
Tagintézmény igazgató helyettes: Szierer Jánosné
Tel: 82/584-031 E-mail: szennaisk@kapos-net.hu
További információ: http://feketelaszloiskola.hu/


Óvoda elérhetőségei:
Székhely: 7477 Szenna Rákóczi u. 34

Munkaközösség vezető: Némethné Gulyás Gabriella 
Tel: 82/484-242További intézmények:  Önkormányzati HivatalMűvészeti Iskola, Önkormányzat

Képek az iskoláról, az iskola életéből


Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből


Képek az iskoláról, az iskola életéből


Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből Képek az iskoláról, az iskola életéből