Zselickisfalud
Isten hozta!

Jeles Napok


Aktuális jeles nap:


 Jeles napok 


Hírek

Hírek

Kattintson a hír címére!


Kérem a híreket!

Sporoljon velünk

Ötletek, amelyekkel nem kevés pénzt, energiát takaríthat meg. Kattintson a gombra!



Kérek egy ötletet!

Jó napom  van!



Kérek egy viccet!


Új viccért kattintson a gombra!

Civilszervezetek

"Zselickisfaludért" Közalapítvány 

Székhely: 7477 Zselickisfalud Fő u. 65. 

 Adószám: 18775758-1-140

Az alapítványt 2002-ben alapította néhány lelkes kisfaludi lakos, hogy alulról szerveződő erővel tudják segíteni a falu fejlődését. Céljuk első sorban településfejlesztés, a biztonságos falusi lét megteremtése. 2011-ben alapszabály módosításon ment keresztül a szervezet, így célterületük közé került a község kulturális életének felpezsdítése, valamint közművelődési tevékenységek biztosítása. Az IKSZT elkészülésével az alapítvány is új szárnyra kapott. 2012. nyarán Európai Uniós LEADER pályázatból megszervezték a Zselici hon- és népismereti ifjúsági és gyermektábort. Szintén LEADER forrásból, az IKSZT udvarára egy összeszerelhető mobilszínpadi beruházást köszönhet nekik a közösség, ezzel támogatva a kulturális élet színvonalasabbá fejlődését.

Elnök: Zóka Tibor

Alelnök: Zóka Tiborné

Titkár: Nagy Gábor



Zselickisfalud Baráti Kör Egyesület 

Székhely: 7477 Zselickisfalud Fő u. 65. 

A Baráti Kör a község legaktívabb szervezete. Az IKSZT beruházás befejezésével főleg az idősebb kisfaludi lakóknak igénye nyílt közös találkozók megszervezésére. Így alakult ki először csak informálisan, majd formálisan is a Baráti Kör egyesülete. Első sorban közösségfejlesztés a céljuk, de kulturális és hagyományőrzési szándékból is hozták lérte szervezetüket. A tagok között azonban nem csak idősebbek, hanem szinte minden felnőtt korosztályból találhatunk. Az Egyesület 2012. nyarán került bejegyzésre. Több falubeli rendezvényen segédkeztek már, mint a Honismereti tábor, a petörkei Folkbeats fesztivál, valamint az őszi Szüreti mulatság is a Kör szervezésében került megrendezésre. A Baráti Körnek saját énekkara is van, akik az éneklés iránti szeretetből kovácsolódtak kórussá.

Elnök: Dezső Sándor

Gazdaságis tag: Sebestyén Istvánné

Titkár: Pálné Csikós Ildikó



Országos Segítő Kéz Alapítvány 

Székhely: 7477 Zselickisfalud Fő u. 64. 

Egészségnevelés, egészségfejlesztés országos és regionális szinten. Beteg gyermekek habilitációja és rehabilitációja. Az alkoholproblémával küszködő emberek és családok felkutatása, felvilágosítása és koordinálása. Lakásgondok enyhítésének segítése. Egészséges táplálkozás propagálása. Közétkeztetés alkalmi és rendszeres szervezése, támogatása. Szűrések megszervezése, lebonyolításának elősegítése. Közösségek, kiscsoportok kikapcsolódási, játék és sportolási lehetőségeinek javítása. Közintézmények, közhasznú szervezetek eszközfejlesztéseinek segítése. Civil rendezvények szervezése. Nagycsaládosok érdekvédelme, segítése, támogatása. Időskorúak gondozása, segítése, érdekvédelme. Környezet- és természetvédelem. Hátrányos helyzetűek, rászorulók támogatása, érdekvédelme. Bejegyezve 2010-től.

Elnök: Pintér Józsefné

Elnökhelyettes: Nemes Judit Valéria



Zselici Egyesület 

Székhely: 7477 Zselickisfalud Templom u. 3.

Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Zselickisfalud közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. Bejegyezve 2009-ben.

Elnök: Keszelyi Mária



Zselici Roma Egyesület 

Székhely: 7477 Zselickisfalud Külső sor 4. 

Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Zselickisfalud közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás,- ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. Az egyesület 2006-tól működik.

Elnök: Orsós József




Zselickisfaludi Roma/cigány Egyesület  

Székhely: 7477 Zselickisfalud Külső sor 15. 

A Zselickisfaludi Roma/Cigány Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy: Segítse az euroatlanti integrációt. A cigányság értékeinek ápolása érdekében szervezi a cigány kisebbség társadalmi, kulturális értékeinek ápolását, az átörökítését célzó rendezvényeket. Bejegyezve 2008-ban.

Elnök: Balog Gyula


Tovább: Jeles napok, Népszokások, Testvértelepülés, Vállalkozások Zselickisfalud, Játék